top of page

PROCLAIMER

Stonne organiseert levert adviesdiensten aan bedrijven op het gebied van organiseren van het dagelijks management.

Stonne organiseert werkt met een proclaimer, want wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van website.  

Voor alle duidelijkheid wordt ten aanzien van de website www.stonne.nl nog wel gewezen op het volgende:

Intellectuele eigendommen
Natuurlijk vinden wij het heel erg leuk als je enthousiast wordt van onze producten en diensten. Realiseer je wel dat deze producten en diensten met zorg en veel tijd zijn ontwikkeld en samengesteld.

Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stonne Organiseert informatie/beelden en/of tekst van de webshop te kopiëren, te verspreiden, te publiceren te wijzigen, op te slaan, te bewerken, openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Dit geldt eveneens voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Stonne Organiseert voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende onze producten en diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen bij Stonne organiseert.

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Stonne organiseert, vooraf contact op te nemen met Stonne Moerdijk, via onderstaande contactmogelijkheden.  
Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er desondanks toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Stonne organiseert, zal Stonne organiseert zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Informatie en prijzen
De op onze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door Stonne organiseert  met constante zorg en aandacht samengesteld. Maar desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak. Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige

Informatie, verschrijvingen et cetera kunnen helaas geen rechten worden ontleend. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen!

Mocht je een van bovenstaande zaken zelf constateren, dan zouden wij het heel erg op prijs stellen als je ons hiervan in kennis stelt! Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Je moet weten dat de informatie op de website regelmatig wordt aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast, als dit noodzakelijk is. Stonne organiseert behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Houd daarom altijd de website in de gaten.

Stonne organiseert behoudt zich tevens het recht voor om in afwijking van prijzen op de website andere tarieven door te voeren bij (grote) zakelijke afnemers.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met: 
Stonne organiseert
Stonne Moerdijk
Stuur een Whatsapp of SMS naar     : 06 – 14 24 03 48
of stuur een e-mail naar : stonne@stonne.nl

bottom of page